{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
Mimarını Seç
Sorularınız İçin
Mini Paket
Bu paketin içeriği aşağıdaki adımları kapsamaktadır.    Bu hizmet satın alındıktan sonra mimarınız sizinle iletişime geçer. Bu görüşme sırasında mimarınızla hayalinizdeki banyo görsellerini ve ihtiyaçlarınızı paylaşabilirsiniz.  Keşif hizmeti sürecinde banyonuzun ölçüleri mimarınızca alınır.   Hayalinizde banyoya göre mimarınız sizlere ilham panosu hazırlar.  İlham panosu süreci sonunda banyonuzun yerleşim projesi mimarınız tarafından hazırlanır.  Yerleşim planı kararlaştırıldıktan sonra mimarınız Decoverse.com’da satılan malzeme ve ürünler ile ihtiyaç ve taleplerinize göre ürün seçimi yapar.    Hizmet süresi 10 gün olarak belirlenmiştir. Mücbir sebepler ile oluşabilecek gecikmeler bu sürece dahil değildir. Özel üretim yapılacak olan ürünlerde imalat süresi hizmet süresi içine dahil değildir.  Eğer bölgenizde Decoverse.com’da hizmet veren bir mimar yoksa, bu pakette online hizmet sağlanabilir. 
Standart Paket
Bu paket aşağıdaki adımları kapsamaktadır:    Bu hizmet satın alındıktan sonra mimarınız sizinle iletişime geçer. Bu görüşme sırasında mimarınızla hayalinizdeki banyo görsellerini ve ihtiyaçlarınızı paylaşabilirsiniz.  Keşif hizmeti sürecinde banyonuzun ölçüleri mimarınızca alınır.   Hayalinizde banyoya göre mimarınız sizlere ilham panosu hazırlar.  İlham panosu süreci sonunda banyonuzun yerleşim projesi mimarınız tarafından hazırlanır.  Yerleşim planı kararlaştırıldıktan sonra mimarınız 3 boyutlu görselleştirme ile banyonuzun nasıl görüneceğini paylaşır. 3 boyutlu görselleştirme sürecinde 2 adet revizyon hakkınız bulunur.  Revizyon sonrasında final görselleri teslim edilir.  Mimarınız Decoverse.com’da satılan malzeme ve ürünler ile ihtiyaç ve taleplerinize göre düzenlenmiş ürün listesini sizinle paylaşır.      Hizmet süresi 20 gün olarak belirlenmiştir. Mücbir sebepler ile oluşabilecek gecikmeler bu sürece dahil değildir. Özel üretim yapılacak olan ürünlerde imalat süresi hizmet süresi içine dahil değildir.  Eğer bölgenizde Decoverse.com’da hizmet veren bir mimar yoksa, bu pakette online hizmet sağlanabilir.  .
Full Paket
Bu paket aşağıdaki adımları kapsamaktadır.  Bu hizmet satın alındıktan sonra mimarınız sizinle iletişime geçer. Bu görüşme sırasında mimarınızla hayalinizdeki banyo görsellerini ve ihtiyaçlarınızı paylaşabilirsiniz.  Keşif hizmeti sürecinde banyonuzun ölçüleri mimarınızca alınır.   Hayalinizde banyoya göre mimarınız sizlere ilham panosu hazırlar.  İlham panosu süreci sonunda banyonuzun yerleşim projesi mimarınız tarafından hazırlanır.  Yerleşim planı kararlaştırıldıktan sonra mimarınız 3 boyutlu görselleştirme ile banyonuzun nasıl görüneceğini paylaşır. 3 boyutlu görselleştirme sürecinde 2 adet revizyon hakkınız bulunur.  Revizyon sonrasında final görselleri teslim edilir.  Mimarınız Decoverse.com’da satılan malzeme ve ürünler ile ihtiyaç ve taleplerinize göre düzenlenmiş ürün listesini sizinle paylaşır.  Projeye uygun mimari elektrik ve tesisat çizimleri gerçekleştirilir.  Mimarınız şantiye sürecinde ustaları ve uygulamayı yerinde kontrol eder.    Hizmet süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Mücbir sebepler ile oluşabilecek gecikmeler bu sürece dahil değildir. Özel üretim yapılacak olan ürünlerde imalat süresi hizmet süresi içine dahil değildir.  Bu hizmet mimarınızın hizmet verdiği il ve ilçelerde geçerlidir. 
{'pk': 19502, 'name': 'Mini Paket', 'sku': 'Hizmet 1102', 'base_code': 'Hizmet 1102_f234a2ba-7fdb-4e09-80c4-', 'attributes': {'category': '0001000A0003', 'barcode': 'Hizmet 1102', 'para_birimi': 'TL', 'description': '<p>Bu paketin i&ccedil;eriği aşağıdaki adımları kapsamaktadır.&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<ol start="1">\n\t<li>\n\t<p>Bu hizmet satın alındıktan sonra mimarınız sizinle iletişime ge&ccedil;er. Bu g&ouml;r&uuml;şme sırasında mimarınızla hayalinizdeki banyo g&ouml;rsellerini ve ihtiya&ccedil;larınızı paylaşabilirsiniz.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="2">\n\t<li>\n\t<p>Keşif hizmeti s&uuml;recinde banyonuzun &ouml;l&ccedil;&uuml;leri mimarınızca alınır.&nbsp;&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="3">\n\t<li>\n\t<p>Hayalinizde banyoya g&ouml;re mimarınız sizlere ilham panosu hazırlar.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="4">\n\t<li>\n\t<p>İlham panosu s&uuml;reci sonunda banyonuzun yerleşim projesi mimarınız tarafından hazırlanır.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="5">\n\t<li>\n\t<p>Yerleşim planı kararlaştırıldıktan sonra mimarınız Decoverse.com&rsquo;da satılan malzeme ve &uuml;r&uuml;nler ile ihtiya&ccedil; ve taleplerinize g&ouml;re &uuml;r&uuml;n se&ccedil;imi yapar.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Hizmet s&uuml;resi 10 g&uuml;n olarak belirlenmiştir. M&uuml;cbir sebepler ile oluşabilecek gecikmeler bu s&uuml;rece dahil değildir. &Ouml;zel &uuml;retim yapılacak olan &uuml;r&uuml;nlerde imalat s&uuml;resi hizmet s&uuml;resi i&ccedil;ine dahil değildir.&nbsp;</p>\n\n<p>Eğer b&ouml;lgenizde Decoverse.com&rsquo;da hizmet veren bir mimar yoksa, bu pakette online hizmet sağlanabilir.&nbsp;</p>', 'mimarlik_paketi': '1', 'kdv_orani': '20', 'model_kodu': 'Hizmet', 'hizmet_detay': 'Hizmet Detay', 'urun_adi': 'Mini Paket', 'fav_count': '0'}, 'attribute_set': 22593, 'attributes_kwargs': {'kdv_orani': {'value': '20', 'data_type': 'dropdown', 'label': '20'}, 'para_birimi': {'value': 'TL', 'data_type': 'dropdown', 'label': 'TL'}, 'mimarlik_paketi': {'value': '1', 'data_type': 'dropdown', 'label': '1'}}, 'extra_attributes': {'comment_counts': 0, 'product_rating': 0}, 'productimage_set': [{'pk': 133470, 'status': 'active', 'image': 'https://img-decoverse.mncdn.com/products/2023/09/12/34548/feb510b8-228d-458f-ab8b-21938de6ef16.jpg', 'order': 0, 'created_date': '2023-09-12T07:22:31.995460Z', 'specialimage_set': []}], 'price': '3000', 'in_stock': True, 'currency_type': 'try', 'retail_price': '3750', 'unit_type': 'qty', 'tax_rate': '20.00', 'absolute_url': '/mini-paket/', 'productvideo_set': [], 'product_type': '0', 'price_type': 'default', 'form_schema': None, 'is_ready_to_basket': True, 'stock': 146, 'data_source': None, 'basket_offers': [], 'data_source_offers': [], 'extra_data': {'variants': []}, 'price_extra_field': {'sort': 35.94, 'leadtime_to_ship': 3, 'delivery_time_earliest_days': 0, 'is_assembly_included': False, 'delivery_time_latest_days': 0}}
Mini Paket
{'pk': 19506, 'name': 'Standart Paket', 'sku': 'Hizmet 1103', 'base_code': 'Hizmet 1103_85287656-1ed5-4fa5-91ed-', 'attributes': {'category': '0001000A0003', 'barcode': 'Hizmet 1103', 'para_birimi': 'TL', 'description': '<p>Bu paket aşağıdaki adımları kapsamaktadır:&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<ol start="1">\n\t<li>\n\t<p>Bu hizmet satın alındıktan sonra mimarınız sizinle iletişime ge&ccedil;er. Bu g&ouml;r&uuml;şme sırasında mimarınızla hayalinizdeki banyo g&ouml;rsellerini ve ihtiya&ccedil;larınızı paylaşabilirsiniz.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="2">\n\t<li>\n\t<p>Keşif hizmeti s&uuml;recinde banyonuzun &ouml;l&ccedil;&uuml;leri mimarınızca alınır.&nbsp;&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="3">\n\t<li>\n\t<p>Hayalinizde banyoya g&ouml;re mimarınız sizlere ilham panosu hazırlar.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="4">\n\t<li>\n\t<p>İlham panosu s&uuml;reci sonunda banyonuzun yerleşim projesi mimarınız tarafından hazırlanır.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="5">\n\t<li>\n\t<p>Yerleşim planı kararlaştırıldıktan sonra mimarınız 3 boyutlu g&ouml;rselleştirme ile banyonuzun nasıl g&ouml;r&uuml;neceğini paylaşır. 3 boyutlu g&ouml;rselleştirme s&uuml;recinde 2 adet revizyon hakkınız bulunur.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="6">\n\t<li>\n\t<p>Revizyon sonrasında final g&ouml;rselleri teslim edilir.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="7">\n\t<li>\n\t<p>Mimarınız Decoverse.com&rsquo;da satılan malzeme ve &uuml;r&uuml;nler ile ihtiya&ccedil; ve taleplerinize g&ouml;re d&uuml;zenlenmiş &uuml;r&uuml;n listesini sizinle paylaşır.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Hizmet s&uuml;resi 20 g&uuml;n olarak belirlenmiştir. M&uuml;cbir sebepler ile oluşabilecek gecikmeler bu s&uuml;rece dahil değildir. &Ouml;zel &uuml;retim yapılacak olan &uuml;r&uuml;nlerde imalat s&uuml;resi hizmet s&uuml;resi i&ccedil;ine dahil değildir.&nbsp;</p>\n\n<p>Eğer b&ouml;lgenizde Decoverse.com&rsquo;da hizmet veren bir mimar yoksa, bu pakette online hizmet sağlanabilir.&nbsp;</p>\n.', 'mimarlik_paketi': '1', 'kdv_orani': '20', 'model_kodu': 'Hizmet', 'vote_count': '00001', 'hizmet_detay': 'Hizmet Detay', 'urun_adi': 'Standart Paket'}, 'attribute_set': 22593, 'attributes_kwargs': {'kdv_orani': {'value': '20', 'data_type': 'dropdown', 'label': '20'}, 'para_birimi': {'value': 'TL', 'data_type': 'dropdown', 'label': 'TL'}, 'mimarlik_paketi': {'value': '1', 'data_type': 'dropdown', 'label': '1'}}, 'extra_attributes': {'comment_counts': 1, 'product_rating': '5'}, 'productimage_set': [{'pk': 133471, 'status': 'active', 'image': 'https://img-decoverse.mncdn.com/products/2023/09/12/34552/f15f5985-949b-488d-b7e4-1d56d323cbb8.jpg', 'order': 0, 'created_date': '2023-09-12T07:31:19.280252Z', 'specialimage_set': []}], 'price': '5500', 'in_stock': True, 'currency_type': 'try', 'retail_price': '7500', 'unit_type': 'qty', 'tax_rate': '20.00', 'absolute_url': '/standart-paket/', 'productvideo_set': [], 'product_type': '0', 'price_type': 'default', 'form_schema': None, 'is_ready_to_basket': True, 'stock': 146, 'data_source': None, 'basket_offers': [], 'data_source_offers': [], 'extra_data': {'variants': []}, 'price_extra_field': None}
Standart Paket
{'pk': 19504, 'name': 'Full Paket', 'sku': 'Hizmet 1105', 'base_code': 'Hizmet 1105_d4a62186-b5a1-4c88-b262-', 'attributes': {'category': '0001000A0003', 'barcode': 'Hizmet 1105', 'para_birimi': 'TL', 'description': '<p>Bu paket aşağıdaki adımları kapsamaktadır.&nbsp;</p>\n\n<ol start="1">\n\t<li>\n\t<p>Bu hizmet satın alındıktan sonra mimarınız sizinle iletişime ge&ccedil;er. Bu g&ouml;r&uuml;şme sırasında mimarınızla hayalinizdeki banyo g&ouml;rsellerini ve ihtiya&ccedil;larınızı paylaşabilirsiniz.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="2">\n\t<li>\n\t<p>Keşif hizmeti s&uuml;recinde banyonuzun &ouml;l&ccedil;&uuml;leri mimarınızca alınır.&nbsp;&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="3">\n\t<li>\n\t<p>Hayalinizde banyoya g&ouml;re mimarınız sizlere ilham panosu hazırlar.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="4">\n\t<li>\n\t<p>İlham panosu s&uuml;reci sonunda banyonuzun yerleşim projesi mimarınız tarafından hazırlanır.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="5">\n\t<li>\n\t<p>Yerleşim planı kararlaştırıldıktan sonra mimarınız 3 boyutlu g&ouml;rselleştirme ile banyonuzun nasıl g&ouml;r&uuml;neceğini paylaşır. 3 boyutlu g&ouml;rselleştirme s&uuml;recinde 2 adet revizyon hakkınız bulunur.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="8">\n\t<li>\n\t<p>Revizyon sonrasında final g&ouml;rselleri teslim edilir.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="9">\n\t<li>\n\t<p>Mimarınız Decoverse.com&rsquo;da satılan malzeme ve &uuml;r&uuml;nler ile ihtiya&ccedil; ve taleplerinize g&ouml;re d&uuml;zenlenmiş &uuml;r&uuml;n listesini sizinle paylaşır.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="10">\n\t<li>\n\t<p>Projeye uygun mimari elektrik ve tesisat &ccedil;izimleri ger&ccedil;ekleştirilir.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<ol start="11">\n\t<li>\n\t<p>Mimarınız şantiye s&uuml;recinde ustaları ve uygulamayı yerinde kontrol eder.&nbsp;</p>\n\t</li>\n</ol>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>Hizmet s&uuml;resi 30 g&uuml;n olarak belirlenmiştir. M&uuml;cbir sebepler ile oluşabilecek gecikmeler bu s&uuml;rece dahil değildir. &Ouml;zel &uuml;retim yapılacak olan &uuml;r&uuml;nlerde imalat s&uuml;resi hizmet s&uuml;resi i&ccedil;ine dahil değildir.&nbsp;</p>\n\n<p>Bu hizmet mimarınızın hizmet verdiği il ve il&ccedil;elerde ge&ccedil;erlidir.&nbsp;</p>', 'mimarlik_paketi': '1', 'kdv_orani': '20', 'model_kodu': 'Hizmet', 'hizmet_detay': 'Hizmet Detay', 'urun_adi': 'Full Paket', 'fav_count': '1'}, 'attribute_set': 22593, 'attributes_kwargs': {'kdv_orani': {'value': '20', 'data_type': 'dropdown', 'label': '20'}, 'para_birimi': {'value': 'TL', 'data_type': 'dropdown', 'label': 'TL'}, 'mimarlik_paketi': {'value': '1', 'data_type': 'dropdown', 'label': '1'}}, 'extra_attributes': {'comment_counts': 0, 'product_rating': 0}, 'productimage_set': [{'pk': 133570, 'status': 'active', 'image': 'https://img-decoverse.mncdn.com/products/2023/09/13/34550/0a5ee23a-14d7-4afa-8dff-05ba25d7618c.jpg', 'order': 0, 'created_date': '2023-09-13T12:44:30.178668Z', 'specialimage_set': []}], 'price': '17000', 'in_stock': True, 'currency_type': 'try', 'retail_price': '17000', 'unit_type': 'qty', 'tax_rate': '20.00', 'absolute_url': '/full-paket/', 'productvideo_set': [], 'product_type': '0', 'price_type': 'default', 'form_schema': None, 'is_ready_to_basket': True, 'stock': 105, 'data_source': None, 'basket_offers': [], 'data_source_offers': [], 'extra_data': {'variants': []}, 'price_extra_field': {'sort': 29.7, 'leadtime_to_ship': 3, 'delivery_time_earliest_days': 3, 'is_assembly_included': False, 'delivery_time_latest_days': 5}}
Full Paket
Paketleri Karşılaştır
Mini Paket
Standart Paket
Full Paket
Mini Paket
Standart Paket
Full Paket
Ortak Özellikler
Mimar ile Online Görüşme, Online Keşif Hizmeti, Yerinde Keşif Hizmeti, Konsept & İlham Panosu, 2D Yerleşim Planı, Malzeme / Ürün Seçimleri
Mimar ile Online Görüşme, Online Keşif Hizmeti, Yerinde Keşif Hizmeti, Konsept & İlham Panosu, 2D Yerleşim Planı, Malzeme / Ürün Seçimleri
3D Görselleştirme
Projenizin gerçekçi bir görünümünü elde etmek için, 3D proje çizimi hizmeti sunmaktadır.
Revizyon (2 Adet)
Mimarınız tarafından hazırlanan görselleştirmelere 2 adet revizyon hakkınız bulunmaktadır.
Mimari Elektrik/Tesisat Çizimi
Projeye uygun mimari elektrik ve tesisat çizimleri gerçekleştirilir.
Yerinde Şantiye/Uygulama Kontrolü ve Yönetimi
Mimar, şantiye sürecinde ustaları ve uygulamayı kontrol eder.

Mimarını Seç

Evinizi ve banyonuzu yeniden dekore etmek son derece eğlenceli ve heyecan verici görünebilir. İlham verici resimlere bakmaktan yenilenmiş bir banyonun keyfini çıkarmaya kadar, tüm süreç oldukça keyiflidir. Ancak tüm ölçümleri, tesisatı, mobilya montajını ve dekorasyonu mükemmelleştirmek göründüğü kadar kolay olmayabilir. Bu noktada banyo dekorasyonu için bir uzman görüşünden destek almak işleri çok daha doğru ve eğlenceli hale getirebilir. Decoverse, mimar projeleri ile alanında uzman olan profesyonellerle çeşitli kapsamlarda buluşmanızı sağlar. Siz de hayalinizdeki banyo dekorasyonu modelleri için en iyi iç mimarlarla çalışmak istiyorsanız bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun hazır paket projelerden birini seçebilirsiniz.


Decoverse Mimarlık Hizmetleri 

Decoverse, aklınızdaki banyo dekorasyonu fikirleri için iç mimar ve ürünlere kolayca ulaşmanıza yardımcı olacak profesyonel bir hizmet sunar. Mimarlık, yapı malzemeleri, banyo, tesisat ve elektrik alanlarında uzmanlaşmış profesyonellerin yer aldığı mimarını seç projesi, adım adım banyo dekorasyonunuzu yenilemeniz için tasarlanmıştır. Decoverse’deki iç mimarlar, proje ihtiyaçlarınıza uygun kaliteli iç tasarımlar sunar. Mimarlık hizmeti, en küçük banyo dekorasyonu fikirlerinden daha büyük alanlara kadar pek çok farklı ölçekteki projeyi kapsar. 


Hangi iç mimarla çalışmaya karar verirseniz, onlara yenileyeceğiniz alanı, yeni düzen için sahip olduğunuz fikirleri, dekor tercihlerinizi ve mevcut durumu anlatabilirsiniz. İç mimar, sizinle evinizde buluşur, fotoğraf ve ölçü alır, tasarım tavsiyelerinde bulunur ve ürün önerilerini tartışır.

Daha sonra mimarınızla oluşturduğunuz ilham panolarından yola çıkarak 2D kat planları ve potansiyel yeni dekorasyonun 3D renderları üzerinden yerleşim planı oluşturulur. Eğer planlardan memnunsanız, mimarınız projeyi hayata geçirmek için belirlenen sürede çalışmaya başlar. Size de mükemmel yeni banyonuzun keyfini çıkarmak kalır. 


Decoverse Mimarlık Teklifleri ve ücretlendirme

Decoverse mimarlık hizmeti kapsamında farklı beklenti ve bütçe taleplerine karşılık verebilmek için hazır banyo paketleri sunulur. Decoverse mimarlık hizmetleri; mini, standart ve full paket olmak üzere çeşitli bütçelere uygun hazır banyo paketleri şeklindeki tekliflerden oluşur. Paketlerin arasında proje teslimi, hizmet süreci ve kapsamı açısından farklılıklar bulunur. Bu farklılıklar banyo dekorasyonu projeleri ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda tercih edilebilir. Aşağıda farklı paketler ve kapsamları hakkındaki detayları bulabilirsiniz:


Mini Paket: Mini paket başlangıç seviyesi mimarlık hizmeti olup, profesyonel hizmetlerden optimum şekilde yararlanmanızı sağlar. Bu projelerde iç mimarınızla ilham panosu üzerinden fikir birliği oluşturabilirsiniz. Mimarınız da paylaşılan fikir çerçevesinde banyonuza uygun bir yerleşim planı yaratır. Plan çerçevesinde uygun banyo mobilyaları veya ürünler seçilir. Yaklaşık 10 günlük bir hizmet süresi olan bu projenin sonucunda mükemmel banyonuz hazırdır. 

Standart Paket: Standart paket daha kapsamlı bir hizmet olup, bu noktada 3D görselleştirmelerle gerçekçi bir deneyim elde etme şansınız olur. 3D projeler için genel anlamda 2 revizyon hakkınız bulunur. Mimarınız nihai görseller üzerinden yerleşim planı, ürün ve banyo mobilyalarına karar verir. Standart projelerin bitiş süresi mücbir sebepler dışında yaklaşık 20 gün olarak belirlenir. 

Full Paket: Full paket, tam kapsamlı bir banyo dekorasyonu hizmeti almak isteyenler için idealdir. Bu paket kapsamında standart paketteki kapsama ek olarak elektrik ve tesisat projesi de söz konusudur. Projenin tüm şantiye süreci ustalar tarafından kontrol edilerek titizlikle sürdürülür. Full paket projeler ise 30 günlük hizmet süresi ile sınırlandırılır. 


Decoverse Mimarlık İletişim 

Evinizin tamamını veya bir bölümünü yenilemek için bir iç mimar seçmek zor görünebilir. Nitekim, dekorasyon projesi hayatınızın önemli bir kısmının geçtiği yaşam alanınızı etkiler. Decoverse, tüm bu zorlu sürecin üstesinden tek bir tıkla gelebilmeniz için mimarlık projelerini beğeniye sunar. Farklı ihtiyaç ve bütçelere göre alanında tecrübeli olan mimarlar çeşitli teklifler sunar.

Siyah beyaz banyo dekorasyonu gibi modern fikirlerden retro temalara kadar, birbirinden profesyonel mimarlar sizi hayalinizdeki eve kavuştururlar. Tek yapmanız gereken dekorasyon projeniz doğrultusunda, uzmanlık alanına ve tecrübelerine dayalı olarak sizin için doğru mimarı belirlemektir. Decoverse mimarını seç kategorisinde mini, standart ve full paketler için her bir iç mimarın teklifleri yer alır. Siz de evinize yakışacak dekorasyon fikirlerinizi hayata geçirmek amacıyla Decoverse’in uzman mimar kadrosundan destek alabilir ve hemen projeniz için randevu oluşturabilirsiniz.

Ad Soyad E-Mail
Telefon Numarası
Hizmetimiz sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de geçerlidir.
Talep Mesajınız (zorunlu değil)
Reklam, promosyon ve kampanyalarınıza ilişkin ticari elektronik ileti almak istiyorum. Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesini kabul ediyorum.
Gönder

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun (“KVKK”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu olarak Decoverse …A.Ş. ( “DECOVERSE”) tarafından hazırlanmıştır. DECOVERSE olarakkişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya özen göstermekteyiz. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesinde mevzuat sınırları dahilinde olma amacıyla tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu anlayışla hareket etmekteyiz.


KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. DECOVERSE tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır. 


1. Veri Sorumlusu

Türkiye’de kurulu ve Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Eczacıbaşı Blok No:5 Şişli, İstanbul adresinde mukim, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2721057081 numaralı vergi mükellefi, Decoverse Ev Dekorasyon Anonim Şirketi (“DECOVERSE”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.


2. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız, cinsiyet ve yaş bilginiz, doğum tarihiniz, TCKN (yalnızca belli ürün gruplarını satın almanız halinde mevzuat uyarınca işlenmektedir.),
 • İletişim Bilgileriniz: cep telefonu numaranız, adres bilgileriniz, e-posta adresiniz,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilgileriniz, vergi kimlik numaranız, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz, platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,
 • Görsel-İşitsel Bilgileriniz: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız; DECOVERSE tarafından düzenlenen herhangi bir etkinlik, yarışma kapsamında ilettiğiniz fotoğraflarınız ve video kayıtlarınız


3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Kişisel Verileriniz verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerini sunmak, müşteri ilişkileri süreçlerimizi yürütmek, talep ve şikayetlerinizi karşılayabilmek, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek amaçları ile Kanun’ un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir. 


Açık rızanıza dayalı olarak ise ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, reklam, promosyon vb. gibi ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek, hizmetlerimiz esnasında çekilen fotoğraflarınızı kullanmak, pazarlama analizleri yapabilmek, ürünlerimizi talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilmek, profilleme yapmak amaçları ile verileriniz işlenebilecektir. 


4. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi doğrultusunda DECOVERSE’in grup şirketlerine, hissedarlarına, Eczacıbaşı Holding A.Ş.’ ye, iş birliği içinde olduğu taraflara, iş ortaklarına, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara , tedarikçilerimize, server ve bulut hizmetlerimizin tedarikçisi olan yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik firmalara, veri işleyen sıfatı ile ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi/kurumlara, denetim firmalarına, reklam ve tanıtım ajansları ile özel hukuk tüzel kişilerine, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve kişilere, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde ilgili banka ve ödeme kuruluşlarına, uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya idari mercilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz yurtiçi/yurtdışında bulunan serverlara, bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışın kurumlara KVKK’ nın 9. Maddesi gereği açık rızanız doğrultusunda aktarılabilecektir. 


Şirket, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun davranılması için gerekli önlemleri almaktadır.


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, DECOVERSE ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, mobil uygulama veya DECOVERSE ya da iş ortaklarına ait fiziksel veya dijital ortamlarda sunulan üyelik imkanları üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, çerez politikasında detaylı olarak açıklandığı üzere site veya mobil uygulamada çalışan çerez ve benzeri diğer teknolojilerle, her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt işlemlerinin sistemlerimize kaydedilmesi, iş ortaklarımızın internet sitelerinden site ve mobil uygulamaya yapılan yönlendirme işleminin kaydedilmesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin fiziksel ortamlara kaydedilmesi, mail order formlarınızın fiziksel ortamlara kaydedilmesi, iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi, başvuru formlarının doldurulması ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.


Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, verileriniz fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.


Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’ un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir. 


İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.


6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği DECOVERSE tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme;
 • ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.


Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı, yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle DECOVERSE’e iletmeniz durumunda, talepleriniz KVKK m.13 hükmü gereği başvurunun DECOVERSE’e tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurunuzda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun yer alması ve bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.


HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Eczacıbaşı Blok No:5 Şişli, İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, decoverse@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@decoverse.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.

Kapat
Karşılaştır